Skip to Content

Efectos e consecuencias do consumo de drogas nas mulleres

EFECTOS E CONSECUENCIAS DO CONSUMO DE DROGAS NAS MULLERESOs efectos e consecuencias do consumo de drogas ten un impacto diferencial en homes e mulleres. Os dous sexos teñen características diferencias tanto a nivel superficial como profundo, polo que resulta evidente que os efectos dunha substancia sobre o organismo dun ou doutro sexo serán diferenciais.

Debido á masculinización dos estudios científicos é relativamente recente a consideración da muller como ser individual e diferente do home cunha bioloxía propia e, neste senso, é recente a consideración diferencial dos efectos das drogas sobre un organismo de sexo masculino e outro feminino. A continuación resúmense as principais evidencias sobre o impacto que teñen as distintas drogas en clave de xénero (Guía informativa: drogas e xénero. Plan de atención integral á saúde da muller de Galicia):

 

SUBSTANCIA EFECTO

TABACO

 

Tabaco

En xeral:

 • Aparición precoz e evolución acelerada de osteoporose.
 • Maior presencia de quistes nos ovarios.
 • Maior posibilidade de mastite (inflamación da mama).
 • Maior frecuencia de cancro de colo uterino.
 • Menstruacións dolorosas.
 • Maior risco de ter miomas uterinos e endometriose.
 • Maior probabilidade de cancro de colo de útero.

 

Efectos sobre a fertilidade:

 • Reducción da fertilidade, atraso da concepción.
 • Reducción do éxito dos tratamentos reproductivos.
 • Incremento de padecer infarto agudo de miocardio en caso de tomar anticonceptivos orais.
 • Adianto da menopausa.

 

Efectos sobre o embarazo:

 • Complicacións na placenta.
 • Rotura prematura de membranas.
 • Embarazos ectópicos.
 • Abortos espontáneos.
 • Prematuridade.
 • Baixo peso ao nacer.
 • Danos no corazón do feto.
 • Tendencia dos fillos á diabete II e á obesidade na etapa adulta de fumar moito.
 • Mortalidade previa ou posterior ao embarazo.


ALCOHOL

 

Alcohol

En xeral:

 • Maior risco que os homes a sufrir danos no fígado, cerebro e corazón.
 • Maior taxa de mortalidade con respecto aos homes.
 • Osteoporose.
 • Depresión, suicidios.
 • Cancro de mama.

 

Efectos sobre a fertilidade:

 • Ciclos menstruais irregulares.
 • Ausencia de ovulación.
 • Aparición de menopausa precoz.

 

Efectos no embarazo:

 • Maior risco de abortos espontáneos.
 • Alteracións na placenta.
 • Sangrado vaxinal.
 • Síndrome Alcohólico Fetal.
 • Neonatos máis pequenos.
 • Alteracións faciais.
 • Malformacións.
 • Atraso mental en distintos graos.
 • Problemas na linguaxe, de adaptación e coordinación.
 • Hiperactividade.

 

Efectos sobre a sexualidade

 • Anorgasmia.
 • Frixidez, relacións con dor e desinterese.
 • Atrasa a maduración dos caracteres sexuais (mamas e peluxe) propios da pubertade.

TRANQUILIZANTES

 

Tranquilizantes

En xeral:

 • As mulleres experimentan o dobre de efectos secundarios que os homes nos tratamentos.

 

Efectos no embarazo:

 • Deformacións na cara dos neonatos.
 • Anomalías cerebrais.
 • Problemas respiratorios.
 • Poden nacer con dependencia dos tranquilizantes.

 

Efectos sobre a sexualidade:

 • Desinterese polo sexo.

DROGAS ILEGAIS

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfetaminas

 

 

 

 

 

 

Heroína

En xeral:

 • Maior frecuencia de trastornos de ansiedade.
 • As mulleres son máis vulnerables aos efectos da cocaína debido ás súas diferencias nos procesos de absorción, distribución, transformación e eliminación desta no organismo (cunha mesma dose as mulleres teñen distintos niveis de cocaína en sangue).
 • Algúns estudios destacan que as mulleres desenvolven máis rapidamente adicción á heroína, consomen maiores cantidades e sométense a prácticas de risco en maior proporción que os homes.

 

CANNABIS

Efectos sobre a fertilidade; reducción da fertilidade manifestada en:

 • Trastornos menstruais.
 • Ciclos sen ovulación.
 • Abortos espontáneos.

 

Efectos sobre o embarazo, O cannabis atravesa a barreira placentaria e acumúlase no leite. O consumo no embarazo asóciase a:

 • Reducción do peso dos neonatos.
 • Alteración das funcións cognitivas-mentais dos nenos.
 • Aparición de trastornos de atención e hiperactividade.
 • Irritabilidade e trastornos do sono nos primeiros días de vida (asóciase a un cadro de abstinencia).
 • A longo prazo detéctase atrasos nas habilidade e memoria verbal.
 • Maiores taxas de prematuridade e inmadurez fetal.

 

Efectos sobre a sexualidade:

 • Diminución do apetito sexual.

 

COCAÍNA

Efectos sobre a fertilidade:

 • Alteración dos ciclos menstruais.
 • Ausencia de menstruación.
 • Reducción do número de ciclos ovulatorios.
 • Secreción láctea fóra do embarazo e a lactación.

Efectos sobre o embarazo; asóciase a un maior risco de:

 • Aborto.
 • Morte fetal intrauterina.
 • Prematuridade con inmadurez fetal.
 • Baixo peso dos nenos ao nacer.
 • Lesións cerebrais que poden ser motivo de: hiperactividade, aparición de trastornos de personalidade, resposta a estímulos ambientais, atraso cognitivo e predisposición a padecer na vida adulta trastornos neuropsiquiátricos.

 

Efectos sobre a sexualidade:

 • Supresión do ciclo menstrual.

 

ANFETAMINAS E DROGAS DE SÍNTESE

Efectos sobre o embarazo; Impacto negativo sobre o crecemento fetal:

 • Incremento do risco de malformacións cardíacas e padal fendido.
 • O consumo materno de éxtase relaciónase cun maior risco de deformacións conxénitas.

 

Efectos sobre a sexualidade:

 • Diminución do desexo sexual.
 • Ausencia de orgasmos.

 

HEROÍNA

Efectos sobre a fertilidade:

 • Alteración dos ciclos menstruais.
 • Ausencia de regras.

 

Efectos sobre o embarazo

 • Abortos espontáneos
 • Partos prematuros ou con atraso do crecemento
 • Mortes fetais intrauterinas
 • Maior posibilidade de transmisión intraparto de VIH/Sida ou Hepatite B.
 • Entre un 60 e un 80% dos fill@s de heroinómanas presentan síndrome de abstinencia no nacemento.

 

Efectos sobre a sexualidade:

 • Diminución do desexo sexualidade.
 • Amenorrea.