Skip to Content

Programas De Prevención e Incorporación Social

PROGRAMAS COMUNITARIOS


Programas orientados a promover a acción solidaria contra todo tipo de discriminación social e marxinación, entre as que se inclúen as drogodependencias. Impulsa melloras na participación e integración social comunitaria das persoas afectadas polos problemas derivados do consumo de drogas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS


Programas enfocados á sensibilización, información, asesoramento e formación sobre problemáticas derivadas do consumo de drogas mediante o fomento de hábitos de vida saudables.

PROGRAMAS DE INCORPORACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDENCIAS


Programas enfocados ao favorecemento da incorporación social das persoas afectadas polo consumo de drogas a través de medidas de formación ocupacional e laboral, acceso a recursos normalizados e melloras nas capacidaes de relaión social.