Skip to Content

Substancias

¿QUE É UNHA DROGA?

A OMS definíu o termo droga como “toda substancia que introducida nun organismo vivo por calquera vía é capaz de actuar sobre o Sistema Nerviso Central, provocando alteracións físicas e/ou psíquicas, a experimentación de novas sensacións ou a modificación dun estado de ánimo psíquico, e que posúe a capacidade de xerar dependencia e tolerancia nos consumidores”.

En definitiva, o termo droga utilízase actualmente para refirirse a aquelas substancias psicoactivas que posúen un efecto potencialmente nocivo para a persoa consumidora e que son potencialmente capaces de xerar nesta alteracións comportamentais e procesos de abuso e dependencia.