Skip to Content

Efectos no SNC

CLASIFICACIÓN DE DROGAS POLOS EFECTOS QUE PRODUCE NO SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

 

 • DEPRESORAS DO SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Son aquelas substancias que inhiben o funcionamento propio do cerebro provocando reaccións anormais tales como o adormecemento da actividade nerviosa, ritmo das funcións corporais, sedación, somnolencia, etc. As drogas desta tipoloxía máis consumidas son:spd

  • Alcohol

  • Opiáceos (heroína, morfina, codeína...)

  • Tranquilizantes (valium, traxilium...)

  • Hipnóticos e barbitúricos.

 

 

 • ESTIMULANTE DO SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Este tipo de drogas produce unha activación xeneralizada no sistema nervioso central dando lugar a un incremento das funcións corporais (estimulando). Dentro desta clasificación existe outra en función do grao de estimulación:spd

  • Estimulantes maiores:

   • Anfetaminas

   • Cocaína

 

  • Estimulantes menores

   • Nicotina

   • Xantinas (cafeína, teína, teobromina)

 

 

 • PERTURBADORAS DO SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Son substancias que producen un estado de conciencia alterado no funcionamento do cerebro, dando lugar a distorsións perceptivas que deforman a realidade provocando alucinacións visuais, auditivas, etc. no consumidor. Pertencen a este grupo as seguintes drogas:spd

  • Alucinóxenas (LSD, PCP, mezcalina...)
  • Cannabis (haxix, marihuana, aceite de haxix)

  • Inhaladas (poppers, pagamentos, etc.)

  • Drogas de síntese (MDMA (éxtase), MDA (pílula do amor), Metanfetamina (speed)).