Skip to Content

Funcións do Servizo

¿QUE SE FAI DENDE O SERVIZO?

 

Servicio GlobalAs accións desenvoltas dende o Servizo de Prevención de Drogodependencias oriéntanse a reducir influenzas de carácter global e local que potencian os factores de risco mediante unha actuación contextualizada na realidade local promotora de factores de protección. A posta en marcha da programación en materia de prevención de drogodependencias confórmase como un instrumento planificado que ofreza unha resposta adecuada ás diferentes características, circunstancias e necesidades dos tres concellos, considerando aos cidadáns como suxeitos protagonistas de toda actuación preventiva.

 

De tal forma, as actuacións distribúense por áreas complementarias entre si que favorecen a súa interrelación e enriquecemento mutuo. A continuación preséntase o conxunto xeral das accións preventivas levadas a cabo polo Servizo en cada ámbito:

 

 

ÁMBITO ESCOLAR

Ámbito Escolar

Intervención Socioeducativa na aula por etapas educativas:

 

 • Obradoiros de Prevención de Drogodependencias en:

             - 3º Ciclo de Educación Primaria en:

                   CEIP Baamonde (Concello de Begonte)

                   CEIP Virxe do Corpiño (Concello de Begonte)

                   CEIP Laverde Ruíz (Concello de Outeiro de Rei )

                   CEIP Otero Pedrayo (Concello de Rábade)

 

             - IES Río Miño, (Educación Obrigatoria e Postobrigatoria)

                   Educación Secundaria Obrigatoria (1º, 2º, 3º e 4º)

                   1º e 2º de Bacharelato

                   P.C.P.I.
Organización de actividades en tempo de ocio dentro do centro escolar:

 • Ciclo de Cine para Primaria.
 • Ciclo de Contacontos.Colaboración con outros Servizos e asociacións para a organización de obradoiros socioeducativos relacionados coa prevención de drogodependencias como:

 • Obradoiros de Asesoramento Afectivo- Sexual para adolescentes.
 • Obradoiros de habilidades relacionais e afectivas para Educación Primaria.
 • Obradoiros de Prevención do VIH/SIDA para tódalas etapas formativas do IES Río Miño.
 • Obradoiros de Prevención do consumo de drogas na conducción en tódalas etapas educativas, especialmente do instituto.

 

 

Colaboración e asesoramento directo ao equipo docente dos centros educativos.Divulgación de material informativo e sensibilizador elaborado por organismos públicos, fundacións, asociacións... nas diferentes etapas educativas.

 

 

 

ÁMBITO FAMILIAR

 

 • Ámbito FamiliarObradoiro de Prevención Selectiva a través do “Curso de Alfabetización Básica para Persoas Adultas”.
 • Obradoiro de Prevención Familiar.
 • Elaboración y divulgación de material informativo específico para familias.
 • Asesoría de atención directa de prevención de drogodependencias individualizada en espazos específicos e horario concreto podéndose organizar reunións con previa cita.
 • Relación e colaboración directas das ANPAs coa técnico de prevención de drogas.

 

 

 

ÁMBITO COMUNITARIO

Ámbito Comunitario

 • Obradoiro para deixar de fumar destinado á poboación maior de idade.

 

 • Proxecto “Prevención de drogas dende o cine”

- Curso de Creación de Curtametraxes.

 

- Ciclo de “Cine y habilidades sociais”.

- 1º e 2º de E.S.O.

- A partir de 3º de E.S.O.

 

 • Organización de obradoiros don diferentes servizos públicos ou asociacións entorno a círculos de interese do público destinatario.

 

 • Proxecto “Cambio de Sentido”

- Organización de Educación Viaria en Educación Primaria.

 

- Organización de obradoiros de Sensibilización do consumo de drogas na conducción para Educación Secundaria e Postobligatoria.

 

- Organización dun obradoiro de prevención do consumo de drogas na conducción para la poboación xeneral.

 

- Xornada práctica en circuíto de cars con monitores expertos e vehículos de autoescola de Conducción Preventiva.

 

- Xornada práctica de conducción en bicicleta.

 

 

ÁMBITO: PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE XÉNERO.

 

 • Ámbito Promoción De La Igualdad De GéneroCiclo de conferencias e obradoiros dirixidos especificamente ás mulleres.
 • Colaboración na elaboración de Plans de Igualdade dos 3 concellos, engadindo un apartado específico de prevención de drogodependencias na área de saúde.

 

 

 ÁMBITO LABORAL

 • Ámbito LaboralOrientación e asesoramento en canto al consumo de drogas.
 • Divulgación de material informativo de sensibilización sobre riscos asociados ao consumo de drogas no ámbito laboral.
 • Sinalización dos espazos sen fume de tódalas dependencias públicas municipais.

 

 ÁMBITO INFORMATIVO

 

 • Ámbito InformativoDivulgación de material informativo elaborado polo Servizo de Prevención de Drogodependencias.
 • Actualización continua da documentación específica de prevención de drogodependencias acumulada no Servizo para uso público.
 • Estudo sociolóxico de hábitos de consumo de drogas nos 3 concellos.