Skip to Content

Factores de risco e motivacións cara ao consumo

Muller e Drogas

 

Os factores de risco son aquelas circunstancias, características, actitudes e mesmo valores que, de existir, incrementan a probabilidade de consumir drogas. Homes e mulleres temos factores de risco comúns e outros asociados ao noso propio sexo. Neste senso as mulleres, debido a razóns fundamentalmente socioculturais, temos asociados certos factores de risco que poden incrementar a posibilidade de iniciar ou consolidar o consumo de drogas.

 

FACTORES INDIVIDUAIS

 • Trastornos afectivos de tipo depresivo.
 • Baixa autoestima e frustración.
 • Estrés e ansiedade de orixe laboral.
 • Dobre ou incluso tripla xornada laboral.
 • Problemas e insatisfacción nas relacións afectivas e sexuais.
 • Sensación de soidade e baleiro emocional.
 • Trastornos alimentarios.
 • Familia monoparental (sobrecarga).
 • Presión exercida polo home, percepción de ser un obxecto posuído.
 • Acontecementos vitais traumáticos (abusos, malos tratos, enfermidades...).

 

FACTORES FAMILIARES

 • Parella con trastornos por abuso de substancias.
 • Conflictos na parella ou distanciamento familiar.
 • Separacións ou divorcios.
 • Pai e/ou nai consumidores de drogas.
 • Estilo educativo paterno/materno.
 • Consumo de drogas na familia.
 • Patoloxías mentais na familia.
 • Perda traumática de familiares.
 • Violencia familiar e/ou de xénero.
 • Crise de identidade trala independencias dos fillos.

 

FACTORES SOCIAIS

 • Relación con persoas consumidoras de drogas.
 • Sensación de sobrecarga física ou emocial laboral e familiar.
 • Ausencia de espazos para o desenvolvemento persoal, Ocio inadecuado.
 • Temor ao rexeitamento social.
 • Imitación de condutas masculinas para sentirse máis incluída e con posibilidade de ascenso ou consolidación nas esferas públicas (sociais e laborais).
 • Ausencia de participación cidadá e illamento social.

 

MOTIVACIÓNS PERSOAIS

 • Sentir pracer, estar a gusto, divertise.
 • Aumentar a sociabilidade e diminuír a timidez.
 • Ser aceptada ou valorada pola parella.
 • Evitar ou aminorar os sentimentos de tristeza, dor emocional, baleiro, soidade e/ou frustración.
 • Diminuír o estrés, evadirse da sobrecarga.
 • Incrementar a capacidade de traballo.
 • Diminuír o sentimento de minusvalía.
 • Agochar efectos doutras patoloxías.