Skip to Content

Recursos de atención ás drogodependencias

U.A.D. (Unidade de Asistencia de Drogodependentes)


Son centros ou servizos de tratamento ambulatorio das drogodependencias que desenvolven actividades terapéuticas para un paciente consumidor de drogas e/ou drogodependente, a súa familia e ao seu entorno.

 

 

U.D.H. (Unidade de Desintoxicación Hospitalaria)


Son aquelas unidades que dentro dun servizo hospitalario desenvolven tratamentos de desintoxicación en réxime de internamento hospitalario.

 

 

U.D. (Unidades de Día)


Son unidades de permaneza ou estadía polo día nas que se realizan tratamentos de deshabituación mediante terapia farmacolóxica, psicolóxica e/o ocupacional, promovendo a participación activa dos pacientes durante varios meses.

 

 

C.T. (Comunidade Terapéutica)


Son unidades, centros ou servizos que en réxime de internamento, realizan tratamentos de deshabituación mediante terapia farmacolóxica, psicolóxica e/o ocupacional, promovendo a participación activa dos pacientes durante varios meses.

 

 

UNIDADES DE ATENCIÓN AOS DROGODEPENDENTES

 

PROVINCIA DE LUGO

http://www.sergas.es/TSInternet/ConsultaSrvEspeciais.servlet?codprov=27&drogodependencias=S

 

PROVINCIA DE A CORUÑA

http://www.sergas.es/TSInternet/ConsultaSrvEspeciais.servlet?codprov=15&drogodependencias=S

 

PROVINCIA DE OURENSE

http://www.sergas.es/TSInternet/ConsultaSrvEspeciais.servlet?codprov=32&drogodependencias=S

 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

http://www.sergas.es/TSInternet/ConsultaSrvEspeciais.servlet?codprov=36&drogodependencias=S

 

 

 

Catálogo De Programas Asistenciales

Ver Catálogo De Programas Asistenciales