Skip to Content

Perigosidade

CLASIFICACIÓN DE DRODAS EN FUNCIÓN DA SÚA PERIGOSIDADE

 

A Organización Mundial da Saúde (O.M.S.) clasificou as drogas segundo a súa perigosidade tendo en consideración as seguintes variables:spd

 • As consideradas máis perigosas provocan:

  • Dependencia física

  • Desenvolvemento veloz da dependencia

  • Elevada toxicidade

 

 • As consideradas menos perigosas provocan:

  • Dependencia psíquica

  • Desenvolven a dependencia (psíquica) con maior lentitude

  • Posúen menor toxicidade

 

En base a estas variables e aos niveis alcanzados por cada droga no baremo proposto pola O.M.S., establecéronse 4 grandes grupos:

  

 • spdGRUPO I: Opio e derivados (morfina, heroína, codeína, petidina, pentazocina, fentanillo...) • spdGRUPO II: Alcohol e barbitúricos (fenobarbital, amobarbital, butabarbital...) • spdGRUPO III: Cocaína e anfetaminas (Metanfetamina, MDMA, MDA ...) • spdGRUPO IV: LSD e cannabis (marihuana, haxix, aceite de haxix)